ኣማኻርን ሓጋዚን ሓላውን

ሃዲሞም ዝመጹ ትሕተ ዕድመ ስደተኛታት


ናትና ምምኻርን ምስናይን ምትሕብባርን ዕላማና ነቶም ሃዲሞም ብውልቀ ዝመጹ ትሕቲ ዕድመ ዘለዉ ቆልዑትን፤ ከምኡውን ነቶም ዓቕሚ ንምሕላው ዘልዎም ካልኦትን ሰባት ኢዩ።

 

ንሕና ንመንእሰያት ኣብ ናይ ሰደተኛነት ማዕልቦ ኢድ ምሃብን ምቅርራብ ናብ ቃል ምሃብን ፡ነተኩር።

 

ናብ (BAMF- ቡንደስኣምት ፉር ምግረሽን ኡንድ ፍሉሽትሊንገ ) ከምኡውን ናይ ምትእኽካብ ስድራ-ቤት፤ ብዛዕባ ጉዳይ ጥዕና፤ ካልእ ከኣ ንሕና ምስ ጠበቓን ፤ ሓለዋኦምን ነተሓሕዞም።

 

እዚ ከኣ መንነትካ ብዘይ ምግላጽ ክግበር ይከኣል ኢዩ።ብምቕዳም መደብ ሰሪዕና ነቲ ዝሕገዝ ሰብ ብናይ ኣዲኡ ቋንቋ ክንትርጉመሉ ንኽእል።

 

ቆጸራታት ብፖስታን ብኢመይልን ክምደብ ይኽእል at mail @flamingo-berlin.org.