ምምካርን ምሕጋዝን

ንደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን


ንሕና ብነጻ ንዝኾነ ንማሕበራዊ መነባብሮን ንዅለን ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን

 

ብዛዕባ ግላዊ መነባብርኦምን ብኽብሪ ምዕዶና ንልግስ። ንሕና ናይ ነዊሕ ጊዜን ናይ ሓፋሻዊን፤ ግላዊን ፤ ንኵሎም ቆልዑ ዝሓውሰ ሓገዝ ንህብ፤ እዚ ከኣ ብናይ ብዙሕ ተሞክሮ ዘለወን ሓለፍቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣካላት ይስራሕን ይወሃብን፤እዚ ከኣ መንነትካ ብዘይ ምግላጽ(ምስጢር) ክግበር ይከኣል ኢዩ።

 

ብምቕዳም መደብ ሰሪዕና ነቲ ዝሕገዝ ሰብ ብናይ ኣዲኡ ቋንቋ ክንትርጉመሉ ንኽእል።

 

እንተድኣ ኣገዳሲ ኰይኑ ንሕና ምስ ፍሉይ ኣማኻሪ ድርጅትን፡ ጠበቓታትን፡ ሓኻይምን ወዘተ.....ብምሕታት ንድልየተኛታት ሓቲትና ምስ ኵነታት ርኢና ናብ ሰበ ስልጣንን ወይ ናብ ሓኻይምን ከነብጽሖም ንኽእል።

 

ቆጸራታት ብፖስታን ብኢመይልን ክምደብ ይኽእል at mail[at]flamingo-berlin.org