شما می توانید به طور مستقیم به حساب بانکی ما کمک های مالی اهدا کنید:

 

 Flamingo e.V.

DE45 43060967 1179019100

BIC GENODEM1GLS

GLS Bank

 

 

اگر شما نیاز به رسید (قبض) کمکهای اهدائی خود دارید , لطفا یک ایمیل کوتاه با نام و آدرس کامل خود بگذارید.