مشاوره و پشتیبانی

 

برای زنان و کودکان پناهنده


 

ما مشاوره رایگان در مسائل مربوط به اقامت و مسائل اجتمائی را به تمام زنان و کودکانشان صرف نظر از زادگاه و وضعیت اقامتشان ارائه می دهیم، . ما اهمیت زیادی برای حمایت طولانی مدت و کامل که شامل فرزندان نیز میشود، قائل هستیم. مشاوره توسط مشاوره دهنده ی متخصص (زن) ارائه می شود و می تواند میتواند بصورت ناشناس *(بدون ذکر اسم)انجام شود. با وقت قبلی، ما می توانیم شخصی را که به زبان مادرتان ترجمه کند ، سازمان دهیم.

 

در صورت لزوم، ما به سایر مراکز مشاوره خاص، وکلا، پزشکان و غیره متصل  می شویم. در صورت درخواست، ما می توانیم داوطلبانی را برای کمک در شرایطی نظیر: قرار ملاقات با ادارات دولتی یا دکتر، سازماندهی کنیم.

 

قرار ملاقات را می توان با پست الکترونیکی mail[at]flamingo-berlin.org تنظیم کرد.