آشیانه ی امن

 

فضای زندگی برای زنان پناهنده * و کودکان


 

پروژه آشیانه ی امن همکاری بنیاد آمالی و فلامینگو e.V است و تمرکز بر حمایت زنان باردار پناهنده * و مادران پناهنده با نوزادان دارد.

 

ما اتاق هایی مبله در آپارتمان ها را برای دوره انتقالی ۶ تا ۱۲ ماهه ارائه می دهیم. ما در حین بارداری و زایمان یک محل امن برای زندگی و همچنین مشاوره و حمایت فردی در همه سطوح فراهم می کنیم. ما چشم انداز دراز مدتی برای آینده و مدت اقامت زنان نیازمند کمک در آشیانه ی امن داریم .